QABP

ABB QABP,Motor ABB QABP,Động cơ điện ABB QABP,Mô tơ ABB QABP

Motor ABB QABP

0.37Kw

QABP 71 M2A

0.55Kw

QABP 71 M2B

0.75Kw

QABP 80 M2A

1.1Kw

QABP 80 M2B

1.5Kw

QABP 90 S2A

2.2Kw

QABP 90 L2A

3Kw

QABP 100 L2A

4Kw

QABP 112 M2A

5.5Kw

QABP 132 S2A

7.5Kw

QABP 132 S2B

11Kw

QABP 160 M2A

15Kw

QABP 160 M2B

18.5Kw

QABP 160 L2A

22Kw

QABP 180 M2A

30Kw

QABP 200 L2A

37Kw

QABP 200 L2B

45Kw

QABP 225 M2A

55Kw

QABP 250 M2A

75Kw

QABP 280 S2A

90Kw

QABP 280 M2A

110Kw

QABP 315 S2A

132Kw

QABP 315 M2A

160Kw

QABP 315 L2A

200Kw

QABP 315 L2B

250Kw

QABP 355 M2A

315Kw

QABP 355 L2A

5.5Kw

QABP 112 L2 A

9.2Kw

QABP 132 M2A

11Kw

QABP 132 M2B

22Kw

QABP 160 L2B

30Kw

QABP 180 L2A

45Kw

QABP 200 L2C

55Kw

QABP 225 M2B

75Kw

QABP 250 M2B

0.25Kw

QABP 71 M4A

0.37Kw

QABP 71 M4B

0.55Kw

QABP 80 M4A

0.75Kw

QABP 80 M4B

1.1Kw

QABP 90 S4A

1.5Kw

QABP 90 L4A

2.2Kw

QABP 100 L4A

3Kw

QABP 100 L4B

4Kw

QABP 112 M4A

5.5Kw

QABP 132 S4A

7.5Kw

QABP 132 M4A

11Kw

QABP 160 M4A

15Kw

QABP 160 L4A

18.5Kw

QABP 180 M4A

22Kw

QABP 180 L4A

30Kw

QABP 200 L4A

37Kw

QABP 225 S4A

45Kw

QABP 225 M4A

55Kw

QABP 250 M4A

75Kw

QABP 280 S4A

90Kw

QABP 280 M4A

110Kw

QABP 315 S4A

132Kw

QABP 315 M4A

160Kw

QABP 315 L4A

200Kw

QABP 315 L4B

250Kw

QABP 355 M4A

315Kw

QABP 355 L4A

5.5Kw

QABP 112 L4A

9.2Kw

QABP 132 M4B

11Kw

QABP 132 M4C

18.5Kw

QABP 160 L4B

30Kw

QABP 180 L4B

37Kw

QABP 200 L4B

55Kw

QABP 225 M4B

75Kw

QABP 250 M4B

110Kw

QABP 280 M4B

0.18Kw

QABP 71 M6A

0.25Kw

QABP 71 M6B

0.37Kw

QABP 80 M6A

0.55Kw

QABP 80 M6B

0.75Kw

QABP 90 S6A

1.1Kw

QABP 90 L6A

1.5Kw

QABP 100 L6A

2.2Kw

QABP 112 M6A

3Kw

QABP 132 S6A

4Kw

QABP 132 M6A

5.5Kw

QABP 132 M6B

7.5Kw

QABP 160 M6A

11Kw

QABP 160 L6A

15Kw

QABP 180 L6A

18.5Kw

QABP 200 L6A

22Kw

QABP 200 L6B

30Kw

QABP 225 M6A

37Kw

QABP 250 M6A

45Kw

QABP 280 S6A

55Kw

QABP 280 M6A

75Kw

QABP 315 S6A

90Kw

QABP 315 M6A

110Kw

QABP 315 L6A

132Kw

QABP 315 L6B

160Kw

QABP 355 M6A

200Kw

QABP 355 M6B

250Kw

QABP 355 L6A

3Kw

QABP 112 M6B

6.5Kw

QABP 132 M6C

14Kw

QABP 160 L6B

18.5Kw

QABP 180 L6B

30Kw

QABP 200 L6C

37Kw

QABP 225 M6B

45Kw

QABP 250 M6B

0.18Kw

QABP 80 M8A

0.25Kw

QABP 80 M8B

0.37Kw

QABP 90 S8A

0.55Kw

QABP 90 L8A

0.75Kw

QABP 100 L8A

1.1Kw

QABP 100 L8B

1.5Kw

QABP 112 M8A

2.2Kw

QABP 132 S8A

3Kw

QABP 132 M8A

4Kw

QABP 160 M8A

5.5Kw

QABP 160 M8B

7.5Kw

QABP 160 L8A

11Kw

QABP 180 L8A

15Kw

QABP 200 L8A

18.5Kw

QABP 225 S8A

22Kw

QABP 225 M8A

30Kw

QABP 250 M8A

37Kw

QABP 280 S8A

45Kw

QABP 280 M8A

55Kw

QABP 315 S8A

75Kw

QABP 315 M8A

90Kw

QABP 315 L8A

110Kw

QABP 315 L8B

2Kw

QABP 112 M8B

3.8Kw

QABP 132 M8B

8.5Kw

QABP 160 L8B

15Kw

QABP 180 L8B

18.5Kw

QABP 200 L8B

30Kw

QABP 225 M8B

37Kw

QABP 250 M8B


0%

Motor ABB QABP

0 đ Liên hệ
Chúng tôi cam kết
 • Cơ sở vật chất

  Sang trọng
 • Sản phẩm

  Tinh sảo
 • Nhân lực

  Chuyên nghiệp
 • Bảo hành

  Dài hạn

Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức mới nhất

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn